Polecamy kompletne systemy odpylania:

 

 

 
Wysokosprawne Filtry tkaninowe
Wentylatory
Podajniki celkowe
Przenośniki ślimakowe
Elewatory pyłowe
Klapy dozujące grawitacyjne
Kanały wentylacyjne
Włókniny filtracyjne

 

Filtry tkaninowe przeznaczone są do suchego izolowania trwałych, nie lepiących się części pylistych z przepływającego zapylonego powietrza. Kadłub filtra o prostokątnym przekroju wykonany został jako konstrukcja spawana . W każdej komorze filtracyjnej w płaszczyźnie rozdzielającej, umocowane są rękawy o okrągłym przekroju, uszczelnione systemem Schnanpring, zbrojone koszami z głowicą, która zabezpiecza położenie kosza oraz rękawa. Roboczą stroną rękawa jest strona zewnętrzna, wykończona przy pomocy opalania i zaprasowania. Na kadłubie filtra, od góry, przy pomocy kołnierza przymocowany jest panel regeneracyjny, z pokrywami serwisowymi.

Blok regeneracyjny sterowany pneumatycznie, Pod obudową filtra umieszczona jest rynna wysypowa z przenośnikiem ślimakowym, oraz podajnikiem rotacyjnym lub klapą grawitacyjną do oddzielenia strefy filtra od dróg transportowych.

Regeneracja rękawów filtracyjnych odbywa się przez gwałtowną zmianę ciśnienia na materiale filtrującym. Wskutek działania energii kinetycznej dochodzi do gwałtownego naprężenia rękawa filtracyjnego, w następstwie, z materiału odpada filtracyjne ciasto, które grawitacyjnie osadza się w części wysypowej, skąd jest odprowadzane przez mechanizm wybierający. Po przeprowadzeniu regeneracji rękawy filtracyjne są przygotowane do dalszego napływu zapylonego powietrza. Automatyczne sterowanie zabezpieczane jest przez elektroniczny programator umieszczony w rozdzielni. Funkcją programatora jest impulsowanie poszczególnych komór z możliwością ustawienia czasu przerwy,oraz czasu impulsu regenerayjnego w zależności od warunków roboczych, tj. frakcyjnego składu pyłu, prędkości filtracyjnej, koncentracji i właściwości pyłu w zapylonym powietrzu. Ustawienie dokonywane jest przez technika serwisowego dostawcy w czasie rozruchu próbnego. 

Zakresy zastosowań  

 • Wytwórnie mas bitumicznych
 • Cementownie, kamieniołomy i przemysł przetwórczy minerałów
 • Przemysł przetwórczy drewna
 • Przemysł produkcji stali i metalu
 • Przemysł metali szlachetnych
 • Przemysł przetwórstwa metali
 • Elektrociepłownie i spalarnie
 • Kotłownie i ciepłownie
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł spożywczy
 • Przemysł szklarski